קריאות עבור יום ספורט קהילתי 2012

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
שת"פ איגודי ספורטפתוחcriticalמשימה8 שנים 4 ימים
ברושור עם לוחז מנים ומפה לאפתוחnormalsupport7 שנים 52 שבועותברוך אורן
רישוי עסקיםפתוחnormalfeature7 שנים 49 שבועותברוך אורן
השלמת מסמכים לתמיכהפתוחnormalfeature7 שנים 48 שבועות
שלב תוכן #