קריאות עבור יום ספורט קהילתי 2012

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
שת"פ איגודי ספורטפתוחcriticalמשימה8 שנים 29 שבועות
ברושור עם לוחז מנים ומפה לאפתוחnormalsupport8 שנים 28 שבועותברוך אורן
רישוי עסקיםפתוחnormalfeature8 שנים 26 שבועותברוך אורן
השלמת מסמכים לתמיכהפתוחnormalfeature8 שנים 24 שבועות
שלב תוכן #