קריאות עבור יום ספורט קהילתי 2012

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
שת"פ איגודי ספורטפתוחcriticalמשימה7 שנים 40 שבועות
ברושור עם לוחז מנים ומפה לאפתוחnormalsupport7 שנים 40 שבועותברוך אורן
רישוי עסקיםפתוחnormalfeature7 שנים 37 שבועותברוך אורן
השלמת מסמכים לתמיכהפתוחnormalfeature7 שנים 36 שבועות
שלב תוכן #