קריאות עבור יום ספורט קהילתי 2012

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
רישוי עסקיםפתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחדברוך אורן
השלמת מסמכים לתמיכהפתוחnormalfeature8 שנים 2 ימים
ברושור עם לוחז מנים ומפה לאפתוחnormalsupport8 שנים 3 שבועותברוך אורן
שת"פ איגודי ספורטפתוחcriticalמשימה8 שנים 4 שבועות
שלב תוכן #