קריאות עבור יום ספורט קהילתי 2012

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שת"פ איגודי ספורטפתוחcriticalמשימה8 שנים 22 שבועות
השלמת מסמכים לתמיכהפתוחnormalfeature8 שנים 18 שבועות
ברושור עם לוחז מנים ומפה לאפתוחnormalsupport8 שנים 21 שבועותברוך אורן
רישוי עסקיםפתוחnormalfeature8 שנים 19 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #