קריאות עבור היומן הקהילתי באינטרנט

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
עדכוני סטטוס חודש מאיפתוחnormalfeature8 שנים 3 שבועות
עמוד לכל ארגון בקהילהפתוחnormalמשימה10 שנים 18 שבועותברוך אורן
מכתב שנה טובה לחברי העמותהפתוחnormalfeature6 שנים 33 שבועותברוך אורן
להתקין מודול יומן באתר שישצפתוחnormalfeature10 שנים 18 שבועותברוך אורן
תפוצת יוליפתוחnormalfeature7 שנים 46 שבועותברוך אורן
הזנת אירועים היסטוריים מאתפתוחnormalfeature9 שנים 20 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #