קריאות עבור היומן הקהילתי באינטרנט

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
עדכוני סטטוס חודש מאיפתוחnormalfeature7 שנים 47 שבועות
הזנת אירועים היסטוריים מאתפתוחnormalfeature9 שנים 11 שבועותברוך אורן
עמוד לכל ארגון בקהילהפתוחnormalמשימה10 שנים 9 שבועותברוך אורן
מכתב שנה טובה לחברי העמותהפתוחnormalfeature6 שנים 25 שבועותברוך אורן
להתקין מודול יומן באתר שישצפתוחnormalfeature10 שנים 9 שבועותברוך אורן
תפוצת יוליפתוחnormalfeature7 שנים 38 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #