קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature14 שנים 37 שבועות
שלב תוכן #