קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature6 שנים 33 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature6 שנים 33 שבועות
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 22 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature11 שנים 32 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature11 שנים 43 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature11 שנים 43 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature12 שנים 18 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 18 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature13 שנים 5 ימיםברוך אורן
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחדברוך אורן
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
שלב תוכן #