קריאות עבור מחזור ראשון לרוצה עוד!

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
בקשה לסיועפתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועות
הכנות להרצאה של לאהפתוחnormalfeature11 שנים 14 שבועות
מציאת מרחב פעילות מתאיםפתוחcriticalfeature11 שנים 7 שבועות
סרטון על התנדבות מה קורהפתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועות
תוכנית שיווקפתוחnormalfeature11 שנים 20 שבועות
תעודות לבוגריםפתוחnormalfeature11 שנים 14 שבועות
שלב תוכן #