קריאות עבור מחזור ראשון לרוצה עוד!

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תוכנית שיווקפתוחnormalfeature11 שנים 12 שבועות
בקשה לסיועפתוחnormalfeature11 שנים 11 שבועות
תעודות לבוגריםפתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
מציאת מרחב פעילות מתאיםפתוחcriticalfeature10 שנים 51 שבועות
הכנות להרצאה של לאהפתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
סרטון על התנדבות מה קורהפתוחnormalfeature11 שנים 7 שבועות
שלב תוכן #