קריאות עבור פיתוח פעילות להט"בית במודיעין

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
אנשים לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalמשימה9 שנים 43 שבועותברוך אורן
הדרכה לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalfeature9 שנים 42 שבועות
אולם לקבוצת כדורעףפתוחnormalfeature9 שנים 35 שבועות
שלב תוכן #