קריאות עבור פיתוח פעילות להט"בית במודיעין

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
אנשים לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalמשימה9 שנים 25 שבועותברוך אורן
הדרכה לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalfeature9 שנים 25 שבועות
אולם לקבוצת כדורעףפתוחnormalfeature9 שנים 18 שבועות
שלב תוכן #