קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature11 שנים 4 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה11 שנים 10 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה11 שנים 19 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה11 שנים 18 שבועות
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה11 שנים 38 שבועותsnuki
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature11 שנים 22 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה12 שנים 23 שבועותברוך אורן
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature12 שנים 9 שבועות
שלב תוכן #