קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature9 שנים 26 שבועותברוך אורן
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה11 שנים 21 שבועותsnuki
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature10 שנים 50 שבועותברוך אורן
ד.פתוחnormalfeature11 שנים 5 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 6 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature11 שנים שבוע אחד
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה11 שנים 32 שבועות
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature11 שנים 21 שבועות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug11 שנים 18 שבועות
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport10 שנים 47 שבועותברוך אורן
מ. 129פתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועות
מ.135פתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature10 שנים 48 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה11 שנים 7 שבועותברוך אורן
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה10 שנים 49 שבועות
שלב תוכן #