קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה12 שנים 19 שבועותברוך אורן
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
מ. 129פתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועות
מ.135פתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה11 שנים 33 שבועותsnuki
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה11 שנים 32 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה11 שנים 21 שבועותsnuki
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature11 שנים 21 שבועות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug11 שנים 18 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה11 שנים 15 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה11 שנים 13 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועות
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה11 שנים 7 שבועותברוך אורן
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #