קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה11 שנים 32 שבועות
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature10 שנים 51 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה11 שנים 7 שבועותברוך אורן
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה11 שנים 33 שבועותsnuki
ד.פתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה11 שנים 6 שבועות
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 6 שבועות
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה10 שנים 49 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature11 שנים שבוע אחד
מ. 129פתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature10 שנים 50 שבועותברוך אורן
מ.135פתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport10 שנים 47 שבועותברוך אורן
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug11 שנים 18 שבועות
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature10 שנים 48 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature11 שנים 21 שבועות
שלב תוכן #