קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה11 שנים 10 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 10 שבועות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה11 שנים 2 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה11 שנים 25 שבועותsnuki
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה12 שנים 23 שבועותברוך אורן
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה11 שנים 38 שבועותsnuki
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה11 שנים 37 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה11 שנים 19 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה11 שנים 18 שבועות
שלב תוכן #