קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug11 שנים 18 שבועות
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature10 שנים 48 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature11 שנים 21 שבועות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature9 שנים 26 שבועותברוך אורן
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה11 שנים 15 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה11 שנים 14 שבועות
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature11 שנים 20 שעות
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה12 שנים 19 שבועותברוך אורן
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature11 שנים 14 שבועות
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature11 שנים 14 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה11 שנים 7 שבועותברוך אורן
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה11 שנים 34 שבועותsnuki
ד.פתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה11 שנים 6 שבועות
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #