קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה11 שנים 2 שבועות
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature11 שנים 6 ימים
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה11 שנים 25 שבועותsnuki
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה11 שנים 38 שבועותsnuki
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport11 שנים יום אחדברוך אורן
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה12 שנים 23 שבועותברוך אורן
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 2 שבועותברוך אורן
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature9 שנים 30 שבועותברוך אורן
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה11 שנים 12 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #