קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature9 שנים 26 שבועותברוך אורן
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature10 שנים 48 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature10 שנים 50 שבועותברוך אורן
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature10 שנים 52 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature11 שנים שבוע אחד
ד.פתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature11 שנים 21 שבועות
מ.135פתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
מ. 129פתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
שלב תוכן #