קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועותברוך אורן
תחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
שקית ספט'פתוחnormalfeature10 שנים 5 שבועות
שיפוצים בנהלי הכספים בעמותפתוחnormalfeature9 שנים 16 שבועות
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature10 שנים 42 שבועותברוך אורן
שדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 5 שבועותברוך אורן
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature10 שנים 28 שבועותברוך אורן
קלטות DVפתוחnormalמשימה12 שנים 12 שבועות
קטלוג מצאיפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה12 שנים 8 שבועות
פורום רכזיםפתוחcriticalfeature12 שנים 11 שבועותברוך אורן
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה12 שנים 14 שבועותslioz
עדכון נהליםפתוחnormalfeature9 שנים 50 שבועות
סרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature10 שנים 5 שבועותברוך אורן
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature10 שנים 31 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature10 שנים שבוע אחדברוך אורן
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature11 שנים 16 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #