קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature12 שנים 38 שבועות
לוגואיםפתוחminorfeature9 שנים 48 שבועות
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature12 שנים 39 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה12 שנים 44 שבועות
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 43 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה12 שנים 12 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועות
שדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 6 שבועותברוך אורן
קטלוג מצאיפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועות
שקית ספט'פתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועות
מיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature10 שנים 3 ימים
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 39 שבועות
חדר עריכה בתל אביבפתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועותברוך אורן
עדכון נהליםפתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועות
מחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 10 שבועות
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועותברוך אורן
נוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature9 שנים 50 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #