קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
ייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature12 שנים 43 שבועותדנה פוחיל
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature11 שנים 17 שבועותברוך אורן
ט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודפתוחnormalfeature9 שנים 18 שבועותברוך אורן
מכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature7 שנים 32 שבועותברוך אורן
ביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature7 שנים 40 שבועותברוך אורן
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועותברוך אורן
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature10 שנים 30 שבועותברוך אורן
שדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 7 שבועותברוך אורן
נוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועותברוך אורן
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 39 שבועותברוך אורן
אחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature11 שנים 38 שבועותברוך אורן
חדר עריכה בתל אביבפתוחnormalfeature12 שנים 8 שבועותברוך אורן
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature11 שנים 18 שבועותברוך אורן
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature10 שנים 43 שבועותברוך אורן
ביטוח לעמותהפתוחnormalbug10 שנים 32 שבועותברוך אורן
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature10 שנים 3 שבועותברוך אורן
סרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועותברוך אורן
הכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature8 שנים 4 שבועותברוך אורן
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה6 שנים 43 שבועותברוך אורן
פורום רכזיםפתוחcriticalfeature12 שנים 12 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #