קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 10 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה10 שנים 33 שבועות
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה11 שנים 42 שבועותברוך אורן
מיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature10 שנים 3 ימים
מכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועותברוך אורן
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה12 שנים שבוע אחד
נ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
נוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature9 שנים 50 שבועותברוך אורן
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה11 שנים 48 שבועות
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה12 שנים 21 שבועות
סגירת 2012פתוחnormalfeature7 שנים 32 שבועותslioz
סגירת שנת 2010פתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועות
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature11 שנים 17 שבועותברוך אורן
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature10 שנים 2 שבועותברוך אורן
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועות
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועות
סרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועותברוך אורן
עדכון נהליםפתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועות
שלב תוכן #