קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 42 שבועות
ט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועותברוך אורן
טונר למדפסתפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועות
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature12 שנים 34 שבועות
ייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועותדנה פוחיל
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature12 שנים 37 שבועות
כפר התיאלנדיפתוחnormalfeature12 שנים 9 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה12 שנים 44 שבועות
כתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature11 שנים 47 שבועותברוך אורן
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature12 שנים 38 שבועות
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה12 שנים 14 שבועות
לוגואיםפתוחminorfeature9 שנים 48 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה11 שנים 46 שבועות
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה6 שנים 42 שבועותברוך אורן
מגבר מקאריןפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
מדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature10 שנים 30 שבועות
מדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature10 שנים 34 שבועות
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature11 שנים 22 שבועות
שלב תוכן #