קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועות
השלמותפתוחcriticalמשימה11 שנים 17 שבועות
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature11 שנים 17 שבועותברוך אורן
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועותברוך אורן
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature10 שנים 42 שבועותברוך אורן
מדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועות
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועותברוך אורן
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה10 שנים 33 שבועות
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועות
ביטוח לעמותהפתוחnormalbug10 שנים 31 שבועותברוך אורן
מדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature10 שנים 31 שבועות
הוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועות
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועותברוך אורן
שדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 6 שבועותברוך אורן
סרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועותברוך אורן
שקית ספט'פתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועות
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature10 שנים 2 שבועותברוך אורן
מיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature10 שנים 3 ימים
עדכון נהליםפתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועות
נוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature9 שנים 50 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #