קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה12 שנים 15 שבועות
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה12 שנים 14 שבועותslioz
קטלוג מצאיפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה12 שנים 12 שבועות
פורום רכזיםפתוחcriticalfeature12 שנים 11 שבועותברוך אורן
מחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 10 שבועות
כפר התיאלנדיפתוחnormalfeature12 שנים 9 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה12 שנים 8 שבועות
חדר עריכה בתל אביבפתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועותברוך אורן
תחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
דברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה12 שנים 4 שבועות
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה12 שנים שבוע אחד
כתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature11 שנים 48 שבועותברוך אורן
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה11 שנים 48 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה11 שנים 47 שבועות
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועות
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה11 שנים 42 שבועותברוך אורן
אחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועותברוך אורן
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועות
שלב תוכן #