קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה12 שנים 39 שבועות
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 37 שבועות
ייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועותדנה פוחיל
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature12 שנים 36 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature12 שנים 35 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 35 שבועות
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature12 שנים 35 שבועות
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 33 שבועותברוך אורן
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature12 שנים 33 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature12 שנים 33 שבועות
טונר למדפסתפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועות
הכנות למעמפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועות
הקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועות
מגבר מקאריןפתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועות
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature12 שנים 29 שבועות
חפיפת כניסה למשרדפתוחnormalfeature12 שנים 16 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה12 שנים 16 שבועות
נ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature12 שנים 15 שבועות
שלב תוכן #