קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים 51 שבועות
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 49 שבועות
ייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature15 שנים 49 שבועותדנה פוחיל
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature15 שנים 48 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature15 שנים 47 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 47 שבועות
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature15 שנים 47 שבועות
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 45 שבועותברוך אורן
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature15 שנים 45 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 45 שבועות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature15 שנים 45 שבועות
טונר למדפסתפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
הכנות למעמפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
הקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
מגבר מקאריןפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature15 שנים 41 שבועות
חפיפת כניסה למשרדפתוחnormalfeature15 שנים 28 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה15 שנים 28 שבועות
נ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature15 שנים 27 שבועות
שלב תוכן #