קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
נ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה11 שנים 47 שבועות
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועותברוך אורן
מכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועותברוך אורן
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה11 שנים 42 שבועותברוך אורן
מדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועות
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 39 שבועותברוך אורן
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה12 שנים 15 שבועות
סרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועותברוך אורן
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature12 שנים 38 שבועות
לוגואיםפתוחminorfeature9 שנים 48 שבועות
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature12 שנים 39 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה12 שנים 44 שבועות
שלב תוכן #