קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
השלמותפתוחcriticalמשימה9 שנים 47 שבועות
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה5 שנים 20 שבועותברוך אורן
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה10 שנים 45 שבועותslioz
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה10 שנים 26 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה10 שנים 25 שבועות
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה10 שנים 21 שבועותברוך אורן
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה9 שנים 11 שבועות
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה8 שנים 27 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה11 שנים 19 שבועות
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה11 שנים 21 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה10 שנים 51 שבועות
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה10 שנים 45 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה10 שנים 43 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועות
דברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה10 שנים 34 שבועות
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה10 שנים 31 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה11 שנים 23 שבועות
שלב תוכן #