קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
ביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature10 שנים 46 שבועותברוך אורן
השלמותפתוחcriticalמשימה14 שנים 24 שבועות
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature13 שנים 9 שבועותברוך אורן
הכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature11 שנים 10 שבועותברוך אורן
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה15 שנים 21 שבועותslioz
ביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport10 שנים 22 שבועותslioz
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature14 שנים 24 שבועותברוך אורן
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה9 שנים 49 שבועותברוך אורן
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature15 שנים 41 שבועות
פורום רכזיםפתוחcriticalfeature15 שנים 18 שבועותברוך אורן
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature13 שנים 49 שבועותברוך אורן
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature15 שנים 48 שבועות
מגבר מקאריןפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
דברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה15 שנים 11 שבועות
הספאם אכל לי את השיעוריםפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועות
הקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה15 שנים 8 שבועות
מדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
ט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודפתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועותברוך אורן
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 47 שבועות
שלב תוכן #