קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature12 שנים 36 שבועות
ביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature7 שנים 34 שבועותברוך אורן
השלמותפתוחcriticalמשימה11 שנים 12 שבועות
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature9 שנים 49 שבועותברוך אורן
הכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature7 שנים 50 שבועותברוך אורן
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה12 שנים 9 שבועותslioz
ביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport7 שנים 10 שבועותslioz
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature11 שנים 11 שבועותברוך אורן
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה6 שנים 37 שבועותברוך אורן
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature12 שנים 29 שבועות
פורום רכזיםפתוחcriticalfeature12 שנים 6 שבועותברוך אורן
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature10 שנים 37 שבועותברוך אורן
טונר למדפסתפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועות
כפר התיאלנדיפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה10 שנים 28 שבועות
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה9 שנים 44 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה12 שנים 3 שבועות
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועות
סגירת שנת 2010פתוחnormalfeature9 שנים 31 שבועות
שלב תוכן #