קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה9 שנים 49 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה12 שנים 8 שבועות
דברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה12 שנים 4 שבועות
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה12 שנים שבוע אחד
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 40 שבועות
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה11 שנים 48 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה11 שנים 47 שבועות
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה11 שנים 42 שבועותברוך אורן
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה12 שנים 44 שבועות
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה6 שנים 42 שבועותברוך אורן
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 43 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה10 שנים 33 שבועות
השלמותפתוחcriticalמשימה11 שנים 17 שבועות
שלב תוכן #