קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature12 שנים 38 שבועות
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועות
מכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועותברוך אורן
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature11 שנים 16 שבועותברוך אורן
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 38 שבועותברוך אורן
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature11 שנים 22 שבועות
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature12 שנים 34 שבועות
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature10 שנים 42 שבועותברוך אורן
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועות
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature10 שנים 34 שבועותברוך אורן
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature12 שנים 37 שבועות
ביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport7 שנים 15 שבועותslioz
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה10 שנים 32 שבועות
השלמותפתוחcriticalמשימה11 שנים 16 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה12 שנים 21 שבועות
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה12 שנים 14 שבועותslioz
שלב תוכן #