קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
ביטוח לעמותהפתוחnormalbug13 שנים 38 שבועותברוך אורן
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature14 שנים 30 שבועות
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature15 שנים 41 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature15 שנים 47 שבועות
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 45 שבועות
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature13 שנים 49 שבועותברוך אורן
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature15 שנים 45 שבועות
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועותברוך אורן
טונר למדפסתפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועות
הכנות למעמפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
מגבר מקאריןפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
הקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
מדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
חפיפת כניסה למשרדפתוחnormalfeature15 שנים 28 שבועות
הוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועות
אחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועותברוך אורן
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature13 שנים 9 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #