קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
הוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועות
שיפוצים בנהלי הכספים בעמותפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועות
ייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועותדנה פוחיל
אחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועותברוך אורן
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה11 שנים 48 שבועות
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature10 שנים 2 שבועותברוך אורן
הכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature8 שנים 3 שבועותברוך אורן
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature12 שנים 39 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה12 שנים 21 שבועות
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועות
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועותברוך אורן
סגירת 2012פתוחnormalfeature7 שנים 32 שבועותslioz
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
נ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה11 שנים 47 שבועות
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועותברוך אורן
מכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועותברוך אורן
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה12 שנים 14 שבועותslioz
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה11 שנים 42 שבועותברוך אורן
מדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועות
שלב תוכן #