קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה10 שנים 26 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה10 שנים 25 שבועות
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה10 שנים 21 שבועותברוך אורן
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה9 שנים 11 שבועות
השלמותפתוחcriticalמשימה9 שנים 47 שבועות
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה8 שנים 27 שבועות
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה5 שנים 20 שבועותברוך אורן
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה10 שנים 51 שבועות
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה10 שנים 45 שבועותslioz
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה10 שנים 45 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה10 שנים 43 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועות
דברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה10 שנים 34 שבועות
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה10 שנים 31 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה11 שנים 19 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה11 שנים 23 שבועות
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה11 שנים 21 שבועות
שלב תוכן #