קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה10 שנים 36 שבועותslioz
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה10 שנים 36 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה10 שנים 34 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה10 שנים 30 שבועות
דברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה10 שנים 26 שבועות
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה10 שנים 22 שבועות
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה10 שנים 17 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה10 שנים 16 שבועות
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה10 שנים 12 שבועותברוך אורן
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה9 שנים 2 שבועות
השלמותפתוחcriticalמשימה9 שנים 39 שבועות
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה8 שנים 19 שבועות
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה5 שנים 12 שבועותברוך אורן
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה10 שנים 43 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה11 שנים 10 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה11 שנים 14 שבועות
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה11 שנים 12 שבועות
שלב תוכן #