קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature12 שנים 35 שבועות
פורום רכזיםפתוחcriticalfeature12 שנים 6 שבועותברוך אורן
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועות
מיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature9 שנים 47 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
חדר עריכה בתל אביבפתוחnormalfeature12 שנים 2 שבועותברוך אורן
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature10 שנים 37 שבועותברוך אורן
עדכון נהליםפתוחnormalfeature9 שנים 46 שבועות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature12 שנים 33 שבועות
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועותברוך אורן
נוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועותברוך אורן
טונר למדפסתפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועות
כפר התיאלנדיפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה10 שנים 28 שבועות
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה9 שנים 44 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה12 שנים 3 שבועות
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועות
סגירת שנת 2010פתוחnormalfeature9 שנים 31 שבועות
הכנות למעמפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועות
שלב תוכן #