קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature15 שנים 45 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה15 שנים 28 שבועות
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחד
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועותברוך אורן
סגירת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 38 שבועותslioz
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature15 שנים 47 שבועות
נ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature15 שנים 27 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה15 שנים 2 שבועות
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועותברוך אורן
מכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature10 שנים 38 שבועותברוך אורן
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה15 שנים 21 שבועותslioz
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה14 שנים 49 שבועותברוך אורן
מדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
ביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport10 שנים 22 שבועותslioz
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה15 שנים 22 שבועות
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature14 שנים 24 שבועותברוך אורן
סרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature13 שנים 13 שבועותברוך אורן
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה9 שנים 49 שבועותברוך אורן
קלטות DVפתוחnormalמשימה15 שנים 19 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
שלב תוכן #