קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature10 שנים 42 שבועותברוך אורן
ביטוח לעמותהפתוחnormalbug10 שנים 31 שבועותברוך אורן
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature10 שנים 2 שבועותברוך אורן
סרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועותברוך אורן
הכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature8 שנים 3 שבועותברוך אורן
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה6 שנים 42 שבועותברוך אורן
פורום רכזיםפתוחcriticalfeature12 שנים 11 שבועותברוך אורן
כתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature11 שנים 48 שבועותברוך אורן
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה11 שנים 42 שבועותברוך אורן
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועותברוך אורן
ט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועותברוך אורן
מכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועותברוך אורן
ייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועותדנה פוחיל
שלב תוכן #