קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
כפר התיאלנדיפתוחnormalfeature12 שנים 9 שבועות
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה12 שנים שבוע אחד
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה11 שנים 47 שבועות
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה10 שנים 33 שבועות
מדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature10 שנים 31 שבועות
שקית ספט'פתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועות
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה9 שנים 49 שבועות
סגירת 2012פתוחnormalfeature7 שנים 32 שבועותslioz
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה12 שנים 14 שבועותslioz
ביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport7 שנים 15 שבועותslioz
ביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature7 שנים 39 שבועותברוך אורן
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועותברוך אורן
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועותברוך אורן
שדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 6 שבועותברוך אורן
נוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature9 שנים 50 שבועותברוך אורן
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 39 שבועותברוך אורן
אחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועותברוך אורן
חדר עריכה בתל אביבפתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועותברוך אורן
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature11 שנים 17 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #