קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה11 שנים 19 שבועות
דברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה10 שנים 34 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה10 שנים 51 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה10 שנים 25 שבועות
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה8 שנים 27 שבועות
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה11 שנים 21 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה10 שנים 43 שבועות
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה10 שנים 26 שבועות
השלמותפתוחcriticalמשימה9 שנים 47 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה11 שנים 23 שבועות
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה10 שנים 45 שבועות
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה10 שנים 31 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה9 שנים 11 שבועות
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה10 שנים 45 שבועותslioz
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה10 שנים 21 שבועותברוך אורן
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה5 שנים 20 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #