קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
הכנות למעמפתוחnormalfeature11 שנים 14 שבועות
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature10 שנים 4 ימים
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature9 שנים 9 שבועות
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature11 שנים 19 שבועות
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature11 שנים 16 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועות
חפיפת כניסה למשרדפתוחnormalfeature10 שנים 51 שבועות
תחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature10 שנים 36 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature9 שנים 48 שבועות
עדכון נהליםפתוחnormalfeature8 שנים 28 שבועות
הספאם אכל לי את השיעוריםפתוחnormalfeature8 שנים 2 שבועות
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature11 שנים 12 שבועות
טונר למדפסתפתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועות
הקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature11 שנים 14 שבועות
קטלוג מצאיפתוחnormalfeature10 שנים 42 שבועות
כפר התיאלנדיפתוחnormalfeature10 שנים 39 שבועות
הוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #