קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה12 שנים 15 שבועותslioz
פורום רכזיםפתוחcriticalfeature12 שנים 12 שבועותברוך אורן
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה12 שנים 9 שבועות
קטלוג מצאיפתוחnormalfeature12 שנים 13 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה12 שנים 13 שבועות
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature10 שנים 30 שבועותברוך אורן
שדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 7 שבועותברוך אורן
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature10 שנים 43 שבועותברוך אורן
שיפוצים בנהלי הכספים בעמותפתוחnormalfeature9 שנים 18 שבועות
שקית ספט'פתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועות
תחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועות
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature11 שנים 17 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #