קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה12 שנים 21 שבועות
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועות
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature10 שנים 28 שבועותברוך אורן
סגירת 2012פתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועותslioz
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
נ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה11 שנים 46 שבועות
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועותברוך אורן
מכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועותברוך אורן
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה12 שנים 44 שבועות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature12 שנים 37 שבועות
לוגואיםפתוחminorfeature9 שנים 48 שבועות
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature12 שנים 38 שבועות
שלב תוכן #