קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה12 שנים 14 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה12 שנים 12 שבועות
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה9 שנים 49 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה12 שנים 8 שבועות
דברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה12 שנים 3 שבועות
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה12 שנים 3 ימים
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 40 שבועות
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה11 שנים 47 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה11 שנים 46 שבועות
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה11 שנים 42 שבועותברוך אורן
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה12 שנים 44 שבועות
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה6 שנים 42 שבועותברוך אורן
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 42 שבועות
שלב תוכן #