קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
נ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה11 שנים 46 שבועות
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועותברוך אורן
מכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועותברוך אורן
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה12 שנים 44 שבועות
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 38 שבועותברוך אורן
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 42 שבועות
שדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 5 שבועותברוך אורן
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature12 שנים 34 שבועות
מחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 10 שבועות
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature12 שנים 41 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 40 שבועות
שלב תוכן #