קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature16 שנים 23 שבועות
טונר למדפסתפתוחnormalfeature16 שנים 23 שבועות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature16 שנים 24 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature16 שנים 24 שבועות
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature16 שנים 24 שבועות
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature16 שנים 24 שבועותברוך אורן
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature16 שנים 26 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה16 שנים 26 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature16 שנים 26 שבועות
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature16 שנים 27 שבועות
ייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature16 שנים 28 שבועותדנה פוחיל
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה16 שנים 28 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה16 שנים 30 שבועות
שלב תוכן #