קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
טונר למדפסתפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature15 שנים 45 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 45 שבועות
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature15 שנים 45 שבועות
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 45 שבועותברוך אורן
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature15 שנים 47 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 47 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature15 שנים 47 שבועות
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature15 שנים 48 שבועות
ייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature15 שנים 49 שבועותדנה פוחיל
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 49 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים 51 שבועות
שלב תוכן #