קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 10 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה10 שנים 32 שבועות
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה11 שנים 42 שבועותברוך אורן
מיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועות
מכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועותברוך אורן
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה12 שנים 3 ימים
נ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
נוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature9 שנים 50 שבועותברוך אורן
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה11 שנים 47 שבועות
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה12 שנים 21 שבועות
סגירת 2012פתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועותslioz
סגירת שנת 2010פתוחnormalfeature9 שנים 35 שבועות
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature11 שנים 16 שבועותברוך אורן
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature10 שנים שבוע אחדברוך אורן
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature10 שנים 31 שבועות
סרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature10 שנים 5 שבועותברוך אורן
עדכון נהליםפתוחnormalfeature9 שנים 50 שבועות
שלב תוכן #