קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
הספאם אכל לי את השיעוריםפתוחnormalfeature9 שנים 24 שבועות
לוגואיםפתוחminorfeature9 שנים 48 שבועות
הקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה12 שנים 3 ימים
מדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature10 שנים 30 שבועות
ט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועותברוך אורן
חפיפת כניסה למשרדפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
כתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature11 שנים 47 שבועותברוך אורן
הוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature10 שנים 28 שבועות
שיפוצים בנהלי הכספים בעמותפתוחnormalfeature9 שנים 16 שבועות
ייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועותדנה פוחיל
אחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועותברוך אורן
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה11 שנים 47 שבועות
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature10 שנים שבוע אחדברוך אורן
הכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature8 שנים 2 שבועותברוך אורן
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature12 שנים 38 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה12 שנים 21 שבועות
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועות
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature10 שנים 28 שבועותברוך אורן
סגירת 2012פתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועותslioz
שלב תוכן #