קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
שדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 5 שבועותברוך אורן
קטלוג מצאיפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature11 שנים 22 שבועות
שקית ספט'פתוחnormalfeature10 שנים 5 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
מיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועות
חדר עריכה בתל אביבפתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועותברוך אורן
עדכון נהליםפתוחnormalfeature9 שנים 50 שבועות
מחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 10 שבועות
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature10 שנים 34 שבועותברוך אורן
נוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature9 שנים 49 שבועותברוך אורן
טונר למדפסתפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועות
כפר התיאלנדיפתוחnormalfeature12 שנים 9 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה10 שנים 32 שבועות
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה9 שנים 49 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה12 שנים 8 שבועות
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature10 שנים 31 שבועות
שלב תוכן #