קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
עדכון נהליםפתוחnormalfeature9 שנים 50 שבועות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature12 שנים 37 שבועות
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature10 שנים 34 שבועותברוך אורן
נוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature9 שנים 50 שבועותברוך אורן
טונר למדפסתפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועות
כפר התיאלנדיפתוחnormalfeature12 שנים 9 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה10 שנים 32 שבועות
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה9 שנים 49 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה12 שנים 8 שבועות
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature10 שנים 31 שבועות
סגירת שנת 2010פתוחnormalfeature9 שנים 35 שבועות
הכנות למעמפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
תחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
ביטוח לעמותהפתוחnormalbug10 שנים 30 שבועותברוך אורן
חול המועד פסחפתוחnormalfeature9 שנים 26 שבועות
ביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature7 שנים 39 שבועותברוך אורן
מגבר מקאריןפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
דברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה12 שנים 3 שבועות
השלמותפתוחcriticalמשימה11 שנים 16 שבועות
שלב תוכן #