קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature10 שנים 24 שבועותברוך אורן
הוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature10 שנים 24 שבועות
מדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature10 שנים 25 שבועות
ביטוח לעמותהפתוחnormalbug10 שנים 26 שבועותברוך אורן
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה10 שנים 28 שבועות
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועותברוך אורן
מדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועות
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature10 שנים 37 שבועותברוך אורן
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature11 שנים 11 שבועותברוך אורן
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature11 שנים 11 שבועותברוך אורן
השלמותפתוחcriticalמשימה11 שנים 12 שבועות
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועות
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature11 שנים 17 שבועות
אחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature11 שנים 32 שבועותברוך אורן
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה11 שנים 37 שבועותברוך אורן
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה11 שנים 42 שבועות
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה11 שנים 43 שבועות
שלב תוכן #