קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועותברוך אורן
הוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועות
מדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
ביטוח לעמותהפתוחnormalbug13 שנים 38 שבועותברוך אורן
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה13 שנים 40 שבועות
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועותברוך אורן
מדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature13 שנים 49 שבועותברוך אורן
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועותברוך אורן
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature14 שנים 24 שבועותברוך אורן
השלמותפתוחcriticalמשימה14 שנים 24 שבועות
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature14 שנים 30 שבועות
אחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועותברוך אורן
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה14 שנים 49 שבועותברוך אורן
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחד
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה15 שנים 2 שבועות
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה15 שנים 3 שבועות
שלב תוכן #