קריאות עבור גיוס משאבים ממשלתי

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
הקמת ספריה ציבורית בארכיון פתוחnormalמשימה13 שנים 20 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #