קריאות עבור גיוס משאבים ממשלתי

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
הקמת ספריה ציבורית בארכיון פתוחnormalמשימה14 שנים 22 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #