קריאות עבור גיוס משאבים ממשלתי

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
הקמת ספריה ציבורית בארכיון פתוחnormalמשימה13 שנים 24 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #